0773.360.744 office@autismancaar.ro

Program formare Pedagog de Recuperare

  Program de specializare Pedagog de Recuperare

 

Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România (ANCAAR) organizează programul de specializare pentru „Pedagog de recuperare”, cod COR 235 205, autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC).

Cursul este unul interactiv, dinamic, cu practică pe cazurile participanților și cu interacțiune pe beneficiar la prima vedere.

Tematica cursului cuprinde 60 de ore, împărțite în  20 de ore de teorie şi 40 de practică, cu următoarele module:

 • Introducere în Tulburările din Spectrul Autismului
 • Diagnosticarea în TSA
 • Evaluarea beneficiarului cu TSA
 • Stabilirea planului de intervenție personalizat
 • Managementul de caz
 • Preterapia
 • Teoria comportamentală
 • Managementul comportamentelor indezirabile
 • Analiza comportamentală aplicată (ABA)
 • Comunicare alternativă. PECS
 • Abordarea TEACCH
 • Pedagogia Give me 5.
 • Terapia prin joc
 • Coaching planuri individualizate-studii de caz
 • Intervenţie logopedică
 • Metoda Eu sunt special
 • Modelul Denver
 • Integrarea în colectivitate
 • Controlul manifestărilor sexuale ale persoanei cu TSA
 • Terapia ocupaţională

Cursul se adresează persoanelor cu studii medii (minim diplomă de bacalaureat) și studii universitare care lucrează sau doresc să lucreze în domeniul autismului, psihologilor aflați în formare continuă, logopezilor, asistenților sociali, studenţilor, dar și familiilor persoanelor cu autism, profesorilor sau educatorilor care intră în contact cu persoane cu TSA.

Echipa de traineri îi cuprinde pe psihopedagog Georgeta Crişu (ANCAAR), dr. Florina Rad (Clinica de Psihiatrie a Copilului si Adolescentului, Spitalul Obregia) şi asist.dr. Loredana Bănică (USH).

Taxa de participare este 900 RON/cursant, care include suportul de curs, coaching pentru intervenția pe caz și protocolul pauzelor de cafea.

Pentru înscriere sunt necesare: o copie după cartea de identitate, certificatul de naştere, certificat de căsătorie (după caz), ultima diplomă de studii şi obligatoriu plata unui avans de minim 200 de RON.

Avansul se achită în contul ANCAAR, cod fiscal 13342650,

IBAN RO 16 RNCB 0072 0497 1426  0001 , deschis la BCR, Sector 1

Finalizarea cursului de Pedagog de Recuperare este urmată de eliberarea certificatului de absolvire, recunoscut de ANC.

 Pentru informații:

ANCAAR: tel. 0726 207 808, 0767 228 151

E- mail office@autismancaar.ro