0773.360.744 office@autismancaar.ro

Training Formativ “Intervenție în Autism prin metoda Eu sunt special”

PROGRAMA TRAINING

Trainingul formativ “Intervenție terapeutică în autism prin metoda Eu sunt special” va avea ca obiectiv dobândirea cunoștințelor de aplicare a metodei de terapie Eu sunt special în cazul persoanelor cu autism, a familiilor acestora și a specialiștilor cu care lucrează aceștia.

Specialitățile profesionale pentru care se asigură formarea: psihopedagogi, logopezi, psihologi clinicieni, consilieri, psihoterapeuți, aparținători . care doresc să aprofundeze domeniul de intervenție terapeutică în lucrul cu persoanele cu TSA.

CONȚINUTUL TRAININGULUI-ULUI

I.Prezentarea metodei de intervenție în cazul persoanelor cu autism (3 ore)

 • Achiziționarea abilităților sociale
 • Managementul situațiilor de criză
 • Cunoașterea și dezvoltarea imaginii de sine, a talentelor

II.   Prezentarea metodei de intervenție în cazul familiei persoanei cu autism/specialiști implicați (3 ore)

 • Gestionarea diagnosticului în cazul părinților și a fraților
 • Metoda socratică în cazul specialiștilor
 • Dezvoltarea abilităților de comunicare

OBIECTIVE
La finalul trainingului participanții:

 • au înțeles particularitățile metodei Eu sunt special;
 • sunt capabili să identifice și să aplice abordarea corectă în contactul cu persoana cu autism/familie pornind de la principiile metodei Eu sunt special
 • au dobândit cunoștințe privind aplicarea fișelor de lucru ale metodei;
 • și-au dezvoltat abilitățile de analiză a unei situații de criză pentru o persoană cu autism și cunosc abordarea corecte conformă cu principiile metodei;
 • și-au dezvoltat abilitățile de comunicare cu o persoană cu autism/familie/specialist implicat

TEME:

 • Principii de bază ale metodei Eu sunt special
 • Metoda socratică
 • Metoda socratică și gândirea persoanelor cu TSA
 • Spectrul autismului, comunicarea și imaginația – modalități de abordare terapeutică
 • Aplicarea fișelor de lucru la copiii cu autism
 • Aplicarea fișelor de lucru la adolescenții și adulții cu autism
 • Eu sunt special pentru frați și surori
 • Eu sunt special pentru colegi

DATE ORGANIZATORICE

 • Durata workshopului: 6 ore, 2 zile consecutive
 • Nr. de participanti: grupa de 20 de persoane
 • Certificat de participare
 • Organizarea testului de absolvire
 • Coffee- break

Prezența la training se face în baza înscrierii fiecărui solicitant prin completarea unui formular de înscriere. Fiecare participant va deține dovada achitării taxei de înscriere de 150 RON.

Persoana de contact: Georgeta Crișu, tel. 0726 207 808, sau prin email la office@autismancaar.ro