Curs de calificare Lucrător Social

Asociaţia Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România organizează cursul de inițiere “Lucrător social” curs acreditat ANC, cod nomenclator 5139.2.2. Structura cursului și caracterul său interactiv sunt menite a implica cursantul în procesul de predare și a genera experiențe proprii.
Echipa de formatori a ANCAAR pregătește participanții la curs, la standarde înalte, folosind tehnici inovatoare de predare. De asemenea, ANCAAR va prezenta acest curs înglobând experiența dobândită în terapia persoanelor Tulburare de Spectru Autist, integrarea socio-profesională a acestora fiind una de maximă necesitate.
Lucrătorul social este persoana calificată a cărei intervenţie este regăsită în sectorul următoarelor servicii: Centre de zi pentru copii/adulți, Centre de zi pentru copii/adulți cu dizabilități, Centre rezidenţiale pentru copii/ copii cu dizabilităţi, Centre de recuperare/reabilitare pentru adulți, Servicii de tip rezidenţial pentru copii/adulți, Servicii de tip rezidenţial pentru copii/adulți cu dizabilități.
Principalele activităţi pe care trebuie să le desfăşoare lucrătorul social sunt: desfăşurarea activităţilor prevăzute în planul de intervenţie, identificarea cauzelor de risc la nivel comunitar şi identificarea situaţiilor de risc pentru beneficiar, susţinerea beneficiarului în activităţile de maximizare a gradului de autonomie personală, susţinerea exersării deprinderilor de viaţă independentă ale beneficiarului, susţinerea dezvoltării abilităţilor sociale, emoţionale şi cognitive ale acestuia şi susţinerea lui în activităţile de maximizare a gradului de autonomie socială.

Program de formare -Calificare nivel 3
Condiții de acces: Pregătirea generală minimă pentru înscrierea la acest program este de Studii liceale, conform standard ocupațional.
Durata de desfășurare este de 720 ore (240 de teorie și 480 de practică).
Participanții la acest curs vor dobândi competențe în:

1. Identificarea situațiilor de risc și cauzelor acestora la nivelul comunității.
2. Metode și tehnici de analiză a situațiilor de risc la nivelul comunității.
3. Identificarea corectă a beneficiarilor aflați în situație de risc pe baza analizei la nivelul comunității.
4. Întocmirea dosarelor beneficiarilor, completarea actelor și instrumentelor prevăzute de metodologia instituțională.
5. Metode și tehnici de înlăturare a situațiilor de risc la nivelul comunității.
6. Tehnici și intervenții specifice beneficiarilor pentru orientarea acestora spre activități de maximizare a potențialului lucrativ.
7. Evaluarea beneficiarilor utilizând metode și tehnici adaptate acestora.
8. Identificarea situațiilor de risc la nivel individual.
9. Întocmirea planului individualizat de lucru și stabilirea obiectivelor prin care poate fi atins.
10. Planificarea activităților prin care pot fi atinse obiectivele.
11. Identificarea tehnicilor și metodelor de lucru pentru atingerea obiectivelor.
12. Modalități de suport adaptat a beneficiarului în activitätile de dezvoltare a abilităților sociale, emoționale și cognitive.
13. Modalități de monitorizare specifice și de acordare a feedback-ului.

Finalizarea formării va fi efectuată printr-un examen ce constă în pregătirea și susținerea unui proiect scris și un test grilă.
Comisia de examinare este formată din evaluatori ANC și ANCAAR.
Tipul de certificat obţinut – Certificat de calificare.
Taxa de participare este 2000 RON/cursant, care include suportul de curs, materialul necesar formării și protocolul pauzelor de cafea.
Pentru înscriere sunt necesare: o copie după cartea de identitate, certificatul de naştere, certificat de căsătorie (după caz), ultima diplomă de studii şi obligatoriu plata unui avans de minim 400 de RON.
Avansul se achită în contul ANCAAR, cod fiscal 13342650,
IBAN RO 16 RNCB 0072 0497 1426 0001 , deschis la BCR, Sector 1
Pentru informații:
ANCAAR: tel. 0773 360 741, 0773 360 744
E- mail office@autismancaar.ro