Program de formare tip specializare – Consilier Vocațional

Program de formare tip specializare

Consilier Vocațional, cod COR: 242315

Consilierul vocational este specialistul care oferă servicii sociale de evaluare vocaţională, orientare profesională și susținere motivaţională în vederea dezvoltării autonomiei personale. Consilierea vocaţională reprezintă un proces de lungă durată, continuu, pe parcursul căruia evaluarea vocaţională, orientarea profesională, identificarea unui loc de muncă, angajarea, susţinerea post angajare constituie etape cadru în dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, de autonomie şi dezvoltare socio-profesională, în sensul împlinirii vocaţiei personale.” (Extras din Standardul Ocupațional)

Consilierul Vocațional își desfășoară activitatea individual, ca persoană fizică autorizată sau în cadrul instituțiilor publice sau private, Direcției Generale de Asistență Socială, Agențiilor de Ocupare a Forței de Muncă etc și a organizațiilor neguvernamentale care au obiect de activitate integrarea socio-profesională a beneficiarilor.

ANCAAR va prezenta acest curs focusat pe beneficiarii cu Tulburare de Spectru Autist, integrarea socio-profesională a acestora fiind una de maximă necesitate.

Participanții la acest curs vor dobândi competențe în:

  1. Cunoașterea și dezvoltarea sistemului de comunicare specific beneficiarului din spectru autist;
  2. Crearea și menținerea unei relații cu beneficiarul din spectru;
  3. Planificarea activităților care vor fi desfășurate împreună cu beneficiarul din spectru;
  4. Tehnici, metode și activități specifice de evaluare vocațională.
  5. Noțiuni, tehnici și activități specifice de orientare profesională.
  6. Oferirea suportului necesar persoanei cu TSA pentru a reuși construirea unei relații cu un potențial angajator din piața muncii.
  7. Consilierea persoanei cu TSA post angajare.
  8. Elemente de etică şi deontologie privind profesia de consilier. Cadrul moral de exercitare a profesiunii de consilier (norme şi reguli).

Condiții de acces:

Pregătirea generală minimă pentru înscrierea la acest program este : studii superioare- licențiați în științe socio-umane, asistență socială, științele educației, psihologie, psihopedagogie, drept și/ sau studii de masterat în domeniul științelor socio-umane.

Durata de desfășurare este de 60 ore (20 de teorie și 40 de practică).

Finalizarea formării va fi efectuată printr-un examen ce constă în pregătirea și susținerea unui proiect scris și un test grilă.

Comisia de examinare este formată din evaluatori ANC și ANCAAR.

Taxa de participare este 1200 RON/cursant, care include suportul de curs, coaching pentru intervenția pe cazuistică și protocolul pauzelor de cafea.

Pentru înscriere sunt necesare: o copie după cartea de identitate, certificatul de naştere, certificat de căsătorie (după caz), ultima diplomă de studii şi obligatoriu plata unui avans de minim 200 de RON.

Avansul se achită în contul ANCAAR, cod fiscal 13342650,

IBAN RO 16 RNCB 0072 0497 1426  0001 , deschis la BCR, Sector 1

 Pentru informații:

ANCAAR: tel. 0773 360 741, 0773 360 744

E- mail office@autismancaar.ro